Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie jest jednostką sektora finansów publicznych, nieposiadającą osobowości prawnej.


 

W zakresie finansowym i gospodarczym działalność Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz U. 2015, poz. 133) i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. 2012, poz. 1476) oraz Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 887 j.t).

 

Wartość majątku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie  oszacowana na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

 

1. Środki trwałe  1 480 123,03zł
2. Pozostałe środki trwałe:  7 412 431,56 zł
3. obcy majątek trwały: 2 490 719,77  zł
4. niskocenne składniki majątku: 87 139,92 zł

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłTadeusz Józefczyk - Główny Księgowy2015-08-25
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2015-08-25 14:11
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2018-02-15 12:01