Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 

ul. Przy Rondzie 7

 

31-547 Kraków

 

e-mail: w12krs@krakow-sr.sr.gov.pl

 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie  informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wchodzącymi w życie w dniu 1 października 2018 r. (art. 45 ust. 1f – 1h, art. 49 ust. 7, art. 55 ust. 2a, art. 63c ust. 2a, 2b, art. 63k) oraz przepisem ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 86 ust. 1) sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”
          „Sprawozdania finansowe   oraz   skonsolidowane sprawozdanie finansowe   podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie  Ministerstwa Finansów pod adresem:
 https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan/

Informacje o  udostępnieniu nowej usługi 
dotyczącej składania dokumentów  w trybie art. 19e  ustawy o KRS  zostały umieszczone
na stronie ms.gov.pl  Krajowy Rejestr Sądowy.


NOWE WZORY FORMULARZY OBOWIĄZUJĄCE OD 30 CZERWCA 2017 R. 

NOWE WZORY FORMULARZY OBOWIĄZUJĄCE OD 02 LUTEGO 2018 R. 

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA

 

Z DNIEM 30.05.2014 R.

OBNIŻENIU ULEGŁA OPŁATA ZA OGŁOSZENIE TREŚCI WPISU

W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM.

AKTUALNA OPŁATA DLA WSZYSTKICH WPISÓW PODLEGAJĄCYCH OGŁOSZENIU

WYNOSI 100 ZŁ

 

 ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA OGŁOSZENIE TREŚCI WPISÓW W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM OD 30.05.2014 R.

 

FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ - w budynku Sądu - paw. K. p.I, pok. 118 (Centrum Obsługi Interesanta KRS) oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Opłaty sądowe oraz opłaty za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy uiszczać: - w kasie Sądu (paw. K, p.I, pok. 118, Kasa nr 4, paw. E, p.I) oraz przelewem na rachunek bankowy: Okręgowy Oddział NBP Kraków 38101012700030722231000000. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

 

BEZPŁATNE WYDRUKI AKTUALNYCH INFORMACJI Z KRS

dostępne są na stronie

ems.ms.gov.pl

Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów (odpisów aktualnych) wydawanych przez Centralną Informację

 

Informacja telefoniczna KRS : 12 619 51 72, 12 619 51 78

 

Telefon do sekretariatu : 12 619 59 98

 

Fax do sekretariatu : 12 619 52 23

 

WAŻNA INFORMACJIA - Od 01 kwietnia 2013 roku zmiana właściwości Wydziału

 

 

Obszar właściwości: Część województwa małopolskiego objęta obszarem właściwości Sądów Okręgowych w Nowym Sączu i Tarnowie oraz Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach, Wieliczce i Myślenicach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie

 

Gminy: Biskupice, Charsznica, Czernichów, Dobczyce, Gdów, Gołcza, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Koszyce, Kozłów,  Krzeszowice, Książ Wielki, Liszki, Lubień, Michałowice, Miechów, Mogilany, Niepołomice, Nowe Brzesko, Pałecznica, Pcim, Proszowice, Raciechowice, Racławice, Radziemice, Siepraw, Skała, Skawina, Słaboszów, Słomniki, Sucha Beskidzka, Sułkowice, Sułoszowa, Świątniki Górne, Tokarnia, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów i Zielonki

 

Powiaty ziemskie: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki.

Powiaty grodzkie: Nowy Sącz, Tarnów.

 

 

Przewodniczący Wydziału: St. RSR Katarzyna Wolszewska

 

Przewodniczący Wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00.

 

Kierownik sekretariatu: Jolanta Chmielowiec

 

Godziny przyjęć stron:

Sekretariat pokój K-129

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek-Piątek: 8.00 - 15.00

 

 Biuro Obsługi Interesantów Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego

pokój K-118, pawilon K

Godziny urzędowania i przyjmowania interesantów

Poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00

        Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00

Informacja o sprawach z Wydziałów VII, XI i XI oraz wydawanie informacji, wyciągów, zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego – stanowiska 1 i 2

Dziennik Podawczy Wydziałów VII, XI i XII – stanowiska 3-6

Monitor Sądowy i Gospodarczy – stanowisko 7 (ogłoszenia o WZA przyjmowane są do godz. 15:00) - tel. 12 619-51-89

 

CZYTELNI AKT KRS

 
Akta do przeglądania zamawia się z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod numerem telefonu: 12 619-51-64 w godzinach 8.00 - 14.30

lub za pośrednictwem zamówienia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: czytelniakrs@krakow-sr.sr.gov.pl

 

Czytelnia udostępnia nie więcej niż 150 akt dziennie.

Każda osoba w danym dniu ma prawo zamówienia w sumie 5 akt.

 

Zamówione akta udostępnia się pojedynczo - kolejne akta udostępnia się po zwróceniu akt poprzednich.

 

REGULAMIN

Wszystkie numery Monitora Sądowego i Gospodarczego dostępne są bezpłatnie na stronie ems.ms.gov.pl

Formularze MSiG

 

 

Informacje o Wydziale

W ramach rejestru przedsiębiorców prowadzenie spraw zastrzeżonych dla sądów rejestrowych dotyczących: spółek jawnych; europejskich zgrupowań interesów gospodarczych; spółek partnerskich; spółek komandytowych; spółek komandytowo-akcyjnych; spółek z ograniczoną odpowiedzialnością; spółek akcyjnych; spółek europejskich; spółdzielni; spółdzielni europejskich; przedsiębiorstw państwowych; jednostek badawczo-rozwojowych; przedsiębiorców określonych w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwanych "przedsiębiorstwami zagranicznymi"; towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń; innych osób prawnych, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W ramach rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzenie spraw zastrzeżonych dla sądów rejestrowych dotyczących: stowarzyszeń lub jednostek terenowych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną; związków stowarzyszeń; fundacji; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; kółek rolniczych; rolniczych zrzeszeń branżowych; związków rolników, kółek i organizacji rolniczych; związków rolniczych zrzeszeń branżowych; związków zawodowych rolników indywidualnych; cechów rzemieślniczych; izb rzemieślniczych; związków rzemiosła polskiego; zrzeszeń handlu i usług; zrzeszeń transportu; ogólnokrajowych reprezentacji zrzeszeń handlu i usług; ogólnokrajowych reprezentacji zrzeszeń transportu; ogólnokrajowych związków międzybranżowy; ogólnokrajowych zrzeszeń międzybranżowych; izb gospodarczych lub krajowych izb gospodarczych; związków zawodowych lub jednostek organizacyjnych związków zawodowych posiadających osobowość prawną; związków pracodawców; federacji lub konfederacji związków pracodawców; stowarzyszeń kultury fizycznej; związków sportowych; polskich związków sportowych; stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym; kolumn transportu sanitarnego; innych organizacji przedsiębiorców; innych organizacji społecznych lub zawodowych; nieposiadających osobowości prawnej organizacji pożytku publicznego; innych osób prawnych będących organizacją pożytku publicznego; kościelnych osób prawnych będących organizacjami pożytku publicznego; nieposiadających osobowości prawnej instytucji kościelnych będących organizacjami pożytku publicznego.

W ramach wydziału działa Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego do wydawania odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji z Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach wydziału działa Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

 

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłJolanta Chmielowiec2008-12-01
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2008-12-10 10:20
Modyfikacja Paweł Daraż - Administrator 2018-10-08 09:39
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.